Amy Nguyen Textiles - Iki - Layered Kimono Amy Nguyen Textiles - Iki - Layered Kimono Amy Nguyen Textiles - Iki - Layered Kimono

Layered Kimono

Hand-dyed itajime shibori, silk chiffon, hand-cut layers, stitched, pieced (shown upside down)